พิชิตยอดเขาล้อมหมวก 902ฟุต
จุดชมวิวเมืองสามอ่าว ใช้เวลาขึ้น 40-60นาที
 
 
โดยเส้นทางที่เจอจะแบ่งออกเป็น 2ช่วง
– ทางเดินขั้นบันไดปูน 496ขั้น
– ปีนไต่เขา,ไต่เชือก จนถึงยอดเขา
 

ปักแมพที่พิกัด : ศาลเจ้าพ่อเขาล้อมหมวก

ทางขึ้น จะมีจุดพักทั้งหมด 7จุด
มีพี่ๆเจ้าหน้าที่ประจำ 2-4คน ตลอดเส้นทาง